• IMG_457496
 • IMG_457543
 • IMG_457949
 • IMG_4573
 • IMG_458057
 • IMG_4578
 • IMG_4589
 • IMG_4581
 • IMG_4588
 • IMG_4583
 • IMG_4577
 • IMG_4587
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Năm học 2021- 2022, ngành GD&ĐT huyện Yên Thủy có 08 trường Tiểu học, 08 trường ...
Thực hiện thông tư số 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020, Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  Theo đó, phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Thủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các đơn vị nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3 và lớp 7 cho năm học mới, 2022-2023 ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 51