MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS YÊN TRỊ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG-CHUYÊN ĐỀ TỔ XÃ HỘI-TRƯỜNG THCS YÊN TRỊ

TIẾT MỤC "THẦY BÓI XEM VOI"

Vào hồi 7h30 phút, sáng ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại trường THCS Yên Trị tổ Khoa học xã hội đã tiến hành chuyên đề cấp trường với tiết mục "Thầy bói xem voi", dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chuyên đề:

 

 

Bài viết liên quan