Trường mầm non Đoàn Kết hưởng ứng "Ngày chạy Olympic" vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Thực hiện công văn số 291/SGD&ĐT - CTTT ngày 19 tháng 2 năm 2021 về việc phát động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương "Bác Hồ vĩ đại" và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2021. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021 Trường mầm non Đoàn Kết đã  tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên  hưởng ứng   "Ngày chạy Olympic" nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh:

td cb(2).jpg

a đưng(3).jpg