Môi trường xanh, sạch, đẹp ,an toàn.

Trường mầm non Đoàn Kết phát động phong trào lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh:

lđ1.jpg

lđ2.jpg

lđ5(1).jpg

lđ9.jpg

lđ7(1).jpg

lđ15.jpg​​​​​​

lđ4.jpg

lđ6.jpg

lđ8.jpg

lđ14.jpg

ld12.jpg

ld16.jpg

lđ3.jpg

 

Bài viết liên quan